Котлеты "По-домашнему"
при t° от (-10°С) до (-18°С) - 90 суток, при t° от (-18°С) до (-24°С) - 180 суток
Вес упаковки - 5 кг

Вес единицы продукта - 80 г

Диаметр продукта - 100 мм
Котлеты "Говяжьи"
при t° от (-10°С) до (-18°С) - 90 суток, при t° от (-18°С) до (-24°С) - 180 суток
Вес упаковки - 2,5 кг

Вес единицы продукта - 80-83 г

Диаметр продукта - 100 мм
Котлеты "Купеческие"
при t° от (-10°С) до (-18°С) - 90 суток, при t° от (-18°С) до (-24°С) - 180 суток
Вес упаковки - 5 кг

Вес единицы продукта - 60 г